خبرگزاری تسنیم
خبرگزاری تسنیم
دوشنبه 11 شهريور 1398 مهمترین وظیفه فعالان فرهنگی تبیین بیانیه گام دوم انقلاب است https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/06/06/2085349/D985D987D985D8AAD8B1DB8CD986-D988D8B8DB8CD981D987-D981D8B9D8A7D984D8A7D986-D981D8B1D987D986DAAFDB8C-D8AAD8A8DB8CDB8CD986-D8A8DB8CD8A7D986DB8CD987-DAAFD8A7D985-D8AFD988D985-D8A7D986D982D984D8A7D8A8-D8A7D

مهمترین وظیفه فعالان فرهنگی تبیین بیانیه گام دوم انقلاب است

بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 12