خبرگزاری ایکنا
خبرگزاری ایکنا
پنجشنبه 11 مهر 1398 آیین نمایشنامه‌خوانی کتاب «اسماعیل، اسماعیل» برگزار شد http://khorasan.iqna.ir/fa/news/3846816/D8A2DB8CDB8CD986-D986D985D8A7DB8CD8B4D986D8A7D985D987E2808CD8AED988D8A7D986DB8C-DAA9D8AAD8A7D8A8-D8A7D8B3D985D8A7D8B9DB8CD984-D8A7D8B3D985D8A7D8B9DB8CD984-D8A8D8B1DAAFD8B2D8A7D8B1-D8B4D8AF آیین نمایشنامه‌خوانی کتاب «اسماعیل، اسماعیل» برگزار شد
بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 22