پایگاه خبری قدس آنلاین
پایگاه خبری قدس آنلاین
پنجشنبه 11 مهر 1398 نمایشنامه‌خوانی کتاب «اسماعیل، اسماعیل» در کتابخانه شهدای مدافع حرم مشهد http://www.qudsonline.ir/news/672825/D986D985D8A7DB8CD8B4D986D8A7D985D987-D8AED988D8A7D986DB8C-DAA9D8AAD8A7D8A8-D8A7D8B3D985D8A7D8B9DB8CD984-D8A7D8B3D985D8A7D8B9DB8CD984-D8AFD8B1-DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED8A7D986D987-D8B4D987D8AFD8A7DB8C-D985D8AFD8A7D981D8B9

نمایشنامه‌خوانی کتاب «اسماعیل، اسماعیل» در کتابخانه شهدای مدافع حرم مشهد

بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 23