خبرگزاری شبستان
خبرگزاری شبستان
پنجشنبه 19 دي 1398 خون شهید سلیمانی آیه ای بزرگ از تجلی قدرت، هدایت و رحمت واسعه الهی است http://shabestan.ir/detail/News/878580 امام جمعه موقت تهران:
خون شهید سلیمانی آیه ای بزرگ از تجلی قدرت، هدایت و رحمت واسعه الهی است
بيشتر
 [PageVisit]