خبرگزاری تسنیم
خبرگزاری تسنیم
شنبه 21 دي 1398 یکی از کتابخانه‌های مشهدمقدس به سپهبد سلیمانی تغییر نام داد https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/10/16/2176164/DB8CDAA9DB8C-D8A7D8B2-DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED8A7D986D987-D987D8A7DB8C-D985D8B4D987D8AFD985D982D8AFD8B3-D8A8D987-D8B3D9BED987D8A8D8AF-D8B3D984DB8CD985D8A7D986DB8C-D8AAD8BADB8CDB8CD8B1-D986D8A7D985-D8AFD8A7

یکی از کتابخانه‌های مشهدمقدس به "سپهبد سلیمانی" تغییر نام داد

بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 14