خبرگزاری تسنیم
خبرگزاری تسنیم
سه‌شنبه 24 دي 1398 معرفی و خوانش کتاب «بچه‌های حاج قاسم» در کتابخانه شهید باهنر مشهد https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/10/24/2181421/D985D8B9D8B1D981DB8C-D988-D8AED988D8A7D986D8B4-DAA9D8AAD8A7D8A8-D8A8DA86D987-D987D8A7DB8C-D8ADD8A7D8AC-D982D8A7D8B3D985-D8AFD8B1-DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED8A7D986D987-D8B4D987DB8CD8AF-D8A8D8A7D987D986D8B1-D9

معرفی و خوانش کتاب «بچه‌های حاج قاسم» در کتابخانه شهید باهنر مشهد

بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 12