خبرگزاری ایسنا
خبرگزاری ایسنا
شنبه 10 اسفند 1398 ضدعفونی کتابخانه‌های عمومی استان برای مقابله با کرونا https://www.isna.ir/news/98120806445/D8B6D8AFD8B9D981D988D986DB8C-DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED8A7D986D987-D987D8A7DB8C-D8B9D985D988D985DB8C-D8A7D8B3D8AAD8A7D986-D8A8D8B1D8A7DB8C-D985D982D8A7D8A8D984D987-D8A8D8A7-DAA9D8B1D988D986D8A7

مدیر کل نهاد کتابخانه‌های عمومی خراسان رضوی اعلام کرد؛

ضدعفونی کتابخانه‌های عمومی استان برای مقابله با کرونا

بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 9