روزنامه خراسان
روزنامه خراسان
شنبه 10 اسفند 1398 کتابخانه‌های عمومی استان ضدعفونی شد http://khorasanrazavi.khorasannews.com/newspaper/page/20330/4/234935/0 مدیر کل نهاد کتابخانه‌های عمومی استان نیز گفت: با هدف پیشگیری از شیوع ویروس کرونا کتابخانه‌های عمومی استان ضدعفونی شد
بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 8