خبرگزاری صدا و سیما
خبرگزاری صدا و سیما
شنبه 10 اسفند 1398 ضدعفونی کردن کتابخانه‌های عمومی خراسان رضوی برای مهار کرونا https://www.iribnews.ir/fa/news/2658183/D8B6D8AFD8B9D981D988D986DB8C-DAA9D8B1D8AFD986-DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED8A7D986D987E2808CD987D8A7DB8C-D8B9D985D988D985DB8C-D8AED8B1D8A7D8B3D8A7D986-D8B1D8B6D988DB8C-D8A8D8B1D8A7DB8C-D985D987D8A7D8B1-DAA9D8B1D988D986D8A7

ضدعفونی کردن کتابخانه‌های عمومی خراسان رضوی برای مهار کرونا

بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 13