1398/6/16 شنبه با کسب 20رتبه برتر محقق شد، افتخار آفرینی اعضای کتابخانه های عمومی چناران در کنکور سراسری 20 نفر از اعضای کتابخانه های عمومی شهرستان چناران در کنکور سراسری سال 98 موفق به کسب رتبه های برتر شدند.
به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان چناران،20 نفر از اعضای کتابخانه های عمومی شهرستان چناران در کنکور سراسری سال 98 موفق به کسب رتبه های برتر شده اند.

اسامی این افراد به شرح ذیل می باشد:

علوم انسانی:
1- زهره صباحی رتبه ۴۰ کتابخانه عمومی باقرالعلوم علیه السلام شهر چناران
2- پریا جهانی سه قلعه رتبه ۲۰۴ کتابخانه عمومی باقرالعلوم علیه السلام شهر چناران
3- امیرعلی اصغری رتبه ۱۰۳۸ کتابخانه عمومی سلمان فارسی شهر گلبهار
4- مهسا خدایی رتبه ۱۱۶۲ کتابخانه عمومی باقرالعلوم علیه السلام شهر چناران

ریاضی:
1- امیر حسین ملایی رتبه ۷۴ کتابخانه عمومی باقرالعلوم علیه السلام شهر چناران
2- سلمان بافنده تمیزکار رتبه ۲۹۱ کتابخانه عمومی سلمان فارسی شهر گلبهار
3- امین حاتمیان رتبه ۱۰۶۵ کتابخانه عمومی سلمان فارسی شهر گلبهار

تجربی:
1- احسان شادمان رتبه ۶۰۶ کتابخانه عمومی سلمان فارسی شهر گلبهار
2- محمدرضا اسلامی فر رتبه ۱۰۳۵ کتابخانه عمومی باقرالعلوم علیه السلام شهر چناران
3- سهیل فروتن رتبه ۱۳۲۵ کتابخانه عمومی باقرالعلوم علیه السلام شهر چناران
4- وحید محمودی رتبه ۱۶۲۵ کتابخانه عمومی باقرالعلوم علیه السلام شهر چناران

هنر:
1- سهیل فروتن رتبه ۹۸۱ کتابخانه عمومی باقرالعلوم علیه السلام شهر چناران
2- رضا قادری ۱۰۷۰  کتابخانه عمومی باقرالعلوم علیه السلام شهر چناران
3- فرزانه نوروزی رتبه ۱۳۵۸ کتابخانه عمومی باقرالعلوم علیه السلام شهر چناران

زبان:
1- امیر حسین ملائی رتبه ۴۷۳ کتابخانه عمومی باقرالعلوم علیه السلام شهر چناران
2- حکیمه رحیمی رتبه ۶۰۴ کتابخانه عمومی سلمان فارسی شهر گلبهار
3- زهره صباحی رتبه ۱۰۲۰ کتابخانه عمومی باقرالعلوم علیه السلام شهر چناران
4- محمدرضا اسلامی فر رتبه ۱۰۲۷کتابخانه عمومی باقرالعلوم علیه السلام شهر چناران 
بيشتر
نسخه قابل چاپ
 
تعداد بازديد اين صفحه: 74