1398/7/24 چهارشنبه سلسله همایشهای خوانش کتاب در کتابخانه های گناباد(6) خوانش کتاب سقای آب و ادب در کتابخانه عمومی شهید مطهری گناباد جلسه مطالعاتی خوانش و بحث و بررسی کتاب «سقای آب وادب» توسط کتابخانه عمومی شهید مطهری گناباد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، جلسه مطالعاتی خوانش و بحث و بررسی کتاب"سقای آب و ادب"نوشته سید مهدی شجاعی در کتابخانه عمومی شهید مطهری گناباد برگزار شد.

مسئول کتابخانه عمومی شهید مطهری با بیان این خبر گفت: ششمین جلسه مطالعاتی کتاب"سقای آب و ادب"در راستای اجرای طرح ترویجی کتابخوانی یک شهر،یک کتاب، درکتابخانه عمومی  شهید مطهری شهرستان گناباد برگزار شد.

علیرضا صغیر ادامه داد: کتاب مذکور از قبل در اختیار اعضای فعال و کتابخوان کتابخانه قرار گرفت و ایشان بعد از مطالعه کامل کتاب در جلسه ای که طبق اعلام قبلی در تاریخ 17 مهرماه ساعت 5 عصر در محل کتابخانه عمومی شهید مطهری برگزار شد شرکت کردند.

وی ادامه داد: در این جلسه به خوانش و بحث و بررسی کتاب پرداخته شد و شرکت کنندگان در برنامه خوانش از لحاظ خوانش صحیح متن و درک مطلب و حضور ذهن درباره اطلاعات محتوایی کتاب و انتخاب تاثیرگذارترین و جذاب ترین بخش کتاب مورد ارزیابی قرار گرفتند.

اسما قلی زاده ادامه داد: برنامه خوانش کتاب "سقای آب و ادب" درهفت مرحله (ابتدا در سطح شش کتابخانه شهرستان وسپس مرحله نهایی شهرستانی) برگزار خواهد شد که ششمین مرحله خوانش در کتابخانه شهید مطهری برگزار گردید و با استقبال بسیار خوب اعضای کتابخانه روبه رو شد .

گفتنی است خوانش و انتخاب کتاب سقای آب و ادب با توجه به ایام محرم و اربعین حسینی صورت پذیرفته است.
 


 
نسخه قابل چاپ
بيشتر
 [PageVisit]