1398/8/16 پنجشنبه با حضور دانش آموزان انجام شد، بزرگداشت روز دانش آموز در کتابخانه شهید بهشتی فیروزه بمناسبت روز دانش آموز برنامه های فرهنگی در کتابخانه شهید بهشتی فیروزه انجام شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، بمناسبت روز دانش آموز جمع خوانی کتاب شهدای دانش آموز در کتابخانه شهید بهشتی فیروزه انجام شد.  
    
رییس کتابخانه های عمومی فیروزه گفت: طی این بازدید جمع خوانی کتاب شهدای دانش آموز در حضور دانش آموزان انجام شد که با استقبال خوبی همراه بود.

حسین قدمیاری افزود: هدف از برگزاری این جلسات آشنایی نوجوانان و جوانان با روحیه انقلابی شهدا و ادامه راه ایشان می باشد.


 
نسخه قابل چاپ
بيشتر
 [PageVisit]