1398/8/16 پنجشنبه در نمایشگاه بین المللی کتاب مشهد انجام شد؛ اهدای کتاب به کتابخانه های عمومی توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی بنیاد علمی و آموزشی قلم چی در ایام برگزاری نمایشگاه کتاب مشهد به کتابخانه های عمومی خراسان رضوی کتاب کمک درسی اهدا کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، بنیاد علمی و آموزشی قلم چی در ایام برگزاری نمایشگاه کتاب مشهد به 128کتابخانه عمومی خراسان رضوی کتاب کمک درسی اهدا کرد.

این برنامه با همکاری بنیاد علمی و آموزشی قلم چی و اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی و در طی دو روز  با حضور نمایندگان 128 کتابخانه عمومی نهادی استان و اهدای بیش از 2هزار نسخه کتاب به ارزش بیش از 900میلیون ریال انجام شد.

با توجه به فعالیت چهار کتابخانه عمومی سیار و فعالیت فرهنگی ویژه و جایگاه منحصر به فرد کتابخانه مرکزی امام خمینی(قدس سره) مشهد سهمیه ویژه ای نیز به این کتابخانه تعلق گرفت.

در این بخش نیز كتابخانه سیار نور رحمت شهرستان تايباد،كتابخانه نورالهدي شهرستان كاشمر،كتابخانه شهيدابوالفضل روشنك شهرستان مشهد و كتابخانه نور اميد شهرستان مشهد و کتابخانه مرکزی امام خمینی(قدس سره) مشهد علاوه بر سهميه قبلي مجموعاً به مبلغ100 میلیون ریال کتاب کمک درسی دریافت کردند.
 
نسخه قابل چاپ
بيشتر
 [PageVisit]