1398/10/23 دوشنبه با حضور دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه بوشهر صورت گرفت؛ تور کتابخانه گردی در کتابخانه مرکزی امام خمینی (قدس سره) مشهد دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه بوشهر میهمان کتابخانه مرکزی امام خمینی(قدس سره) مشهد شدند
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی؛دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه بوشهر، ضمن بازدید از کتابخانه مرکزی امام خمینی(قدس سره) مشهد،با حضور در بخشهای مختلف کتابخانه با خدمات ارائه شده در کتابخانه آشنا شدند.

در این بازدید دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه بوشهر با حضور عبدالرسول خسروی، مدیر گروه و مدیر امور هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در اردوی علمی خود در مشهد یک روز را در کتابخانه مرکزی امام خمینی (قدس سره) مشهد با عنوان بزرگترین کتابخانه عمومی کشور گذراند تا از نزدیک با خدمات و بخش های مختلف کتابخانه آشنا شوند.

 عبدالرسول خسروی هدف از این بازدید را حضور دانشجویان در محیط های کاری آینده و آشنایی آنها با فضاهای کتابخانه های بزرگ دانست تا ضمن اینکه در دانشگاه دروس تئوری را می آموزند به صورت عملی و بصری با فضای کتابخانه ها آشنا شوند.

وی ادامه داد: آشنایی با ساختمان و تجهیزات کتابخانه های مختلف به ویژه بخش های خاص کتابخانه و نحوه ارائه خدمات در انواع کتابخانه ها از مهمترین درس هایی است که دانشجویان پیش از ورود به فضاهای کاری باید بخوبی آنها را درک کرده و بشناسند.

مدیر گروه و مدیر امور هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  ضمن ابراز خرسندی از تجهیزات این کتابخانه به عنوان یک نمونه عملی از کتابخانه های عمومی موفق برای ارائه خدمات به مراجعان یاد کرد و بخش های مختلفی مثل کودک، پایگاه های اطلاعاتی، مرجع شناسی، مخزن و بخش های خاصی مثل نابینایان و ناشنوایان را با این سطح خدمات، نمونه های موفقی برای کتابخانه های عمومی کشور دانست. 
نسخه قابل چاپ
بيشتر
 [PageVisit]