1398/10/21 شنبه نشست کتاب خوان در کتابخانه مرکزی امام خمینی(قدس سره) مشهد سه شنبه های کتاب خوان در کتابخانه مرکزی امام خمینی(قدس سره) مشهد این هفته با حضور دانش آموزان مدرسه راه شایستگان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، سه شنبه های کتاب خوان این هفته را با حضور دانش آموزان مدرسه راه شایستگان در بخش کودک سپری کرد و در این نشست که دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی این مدرسه به معرفی کتاب هایشان پرداختند تعداد 7 کتاب معرفی شد.

در این نشست کتابهای «کوفته قلقلی را نمی توان با نی خورد» اثر مارلین بارنز، توسط نگار محمدی؛ «تیم رویا: ماموریت دوم زمانی برای نمایش» اثر غلامرضا خدنگی، توسط ریحانه فدنگی؛ «شاید عروس دریایی» اثر آلی بنجامین، توسط آنسه حسینی پور؛ «ماهی چاق گنده ی من که زامبی شد» اثر مو آهارا،توسط ستایش قاسم نژاد؛ «کنت مونت کریستو» اثر الکساندر دوما، توسط ضحی بختیاری؛ «وسط ناکجا آباد» اثر لامانا جولیت تی، توسط زهرا مومن زاده و « گنج دانش» اثر بابک اعتمادی توسط بهار خادم ارائه شد.

گفتی است از برنامه های ثابت روزهای سه شنبه کتابخانه مرکزی می توان به سه شنبه های نشست کتاب خوان یا خوانش کتاب اشاره کرد که این هفته برنامه به میزبانی بخش کودک و با حضور دانش آموزان بیش از 30 نفر از پایه پنجم ابتدایی از مدرسه راه شایستگان برگزار شد. 
نسخه قابل چاپ
بيشتر
 [PageVisit]