نشست کتاب خوان
کتابخانه عمومی شهید باهنر کاخک
1397/10/13 پنجشنبه برگزاری نشست کتاب خوان درکتابخانه عمومی شهید باهنر کاخک مسئول کتابخانه عمومی شهید باهنر کاخک گناباد از برگزاری نشست کتاب خوان کتابخانه ای و صبحگاه کتاب برای دانش آموزان ابتدایی خبر داد
به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان گناباد وباهمت مسئول کتابخانه شهید باهنر کاخک نشست کتابخوان کتابخانه ای  و صبحگاه کتاب برای دانش آموزان دختر ابتدایی برگزار شد.

در این نشست که باموضوع آزاد برگزار شد کتب زیر معرفی شدند:

"جانی موش شهری"نوشته بئاتریکس پاتر/ارائه توسط یاسمن افتخاری نسب (عضو فعال کتابخانه)

ماجرا مربوط به دو موشی است که یکی در روستا ویکی در شهر متولد شده است. جانی موش شهری داخل یک کمد به دنیا آمده بود وتیمی ویلی دریک باغ به دنیا آمده بود واشتباهی داخل سبد سبزی های باغ به شهر برده شد وماجراهایی داشتند.

"فرشته ها زیر باران" نوشته سید احمد مدقق/ ارائه توسط فائزه صیادی(عضو فعال کتابخانه)

از سری کتابهای داستانی دینی است که بر پایه فراز هایی از دعاهای صحیفه سجادیه نوشته شده است.

"موریس وکتابهای پرنده"نوشته ویلیام جویس/ارائه توسط محدثه رجب پور (عضو فعال کتابخانه)

موریس نویسنده واقعیتهاست وبا زنی برخورد میکند که خیال پرداز است ونویسنده خیالهاست  و کتابهای پرنده دارد وبه موریس میدهد و موریس سر از خانه کتابها در می آورد

"کافران حیله گر"نوشته ریحان محبوبی/ارائه توسط زهرا رمضانی(عضو فعال کتابخانه)

داستان هدایت مردم و دعوت آنها به خدای یگانه وانجام کارهای شایسته که عده ای از کافران با ایشان مخالفت می کردند.

صبحگاه کتاب دبستان بنت الهدی صدر کاخک  

بامعرفی کتاب "کلیله ودمنه"  باز آفریده حسن شیرازی /توسط زهرا علیزاده(عضو فعال کتابخانه)

کلیله ودمنه کتابی است به نثر مصنوع ولی شیرین ومطبوع ،مشتمل برحکایات و مواعظ بسیار، از زبان مرغان و بهائم که اصل آن به زبان هندی بوده است .برزویه ی طبیب ،یکی ازپزشکان بزرگ پارس به فرمان انوشیروان به هندوستان رفت واز روی این کتاب نسخه برداشت وبه ایرآن آورد بعدا به ترجمه ی آن به زبان پهلوی اقدام کردند ورودکی شاعر بزرگ ایران این کتاب را به شعر درآورد. 
بيشتر
نسخه قابل چاپ
 
تعداد بازديد اين صفحه: 287