اخبار شهرستانها
1398/11/23 چهارشنبه به همت کتابخانه شهید مطهری فریمان برگزار شد؛ نشست کتاب خوان انقلاب اسلامی در مدرسه شهید راستگو به همت کتابخانه شهید مطهری فریمان نشست کتاب خوان انقلاب اسلامی در مدرسه شهید راستگو برگزار شد.
 به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های خراسان رضوی؛ به همت کتابخانه شهید مطهری فریمان نشست کتاب خوان انقلاب اسلامی در مدرسه شهید راستگو برگزار شد..

در این نشست کتابهای«آن جمعه نویسنده» حمیدرضا شاه آبادی، توسط مهدی نکوئی؛«در طلوع آزادی» نویسنده حمید رضا شاه ابادی،توسط فتاح محمودی؛«شاه رفت»نویسنده حمید رضا شاه ابادی، توسط مرتضی حسینی و « امام آمد» نویسنده حمید رضا شاه ابادی، توسط محمد طاها محمودی معرفی شد.