اخبار شهرستانها
نشست کتاب خوان در کتابخانه عمومی شهید باهنر صالح آباد
نشست کتاب خوان در کتابخانه عمومی دکتر شریعتی سرخس
    نشست کتاب خوان ترشیز کهن با محوریت زندگی وسیره رسول مکرم اسلام(ص)
نشست کتاب خوان کتابداران کتابخانه های عمومی تربت حیدریه
نشست کتاب خوان نغمه های وحدت در کتابخانه شهدای ابویسان جغتای
نشست کتاب خوان در کتابخانه شهید رجایی بجستان
نشست کتاب خوان تخصصی امام رضا(ع) در کتابخانه رودکی شاندیز