فهرست

گزارش تصويري

آیین افتتاح کتابخانه سیار پیک دانایی(5) شهرستان چناران برگزار شد

آیین افتتاح کتابخانه سیار پیک دانایی (5) خواجه نصیرالدین طوسی شهرستان چناران با حضور نماینده مردم چناران، گلبهار، طرقبه و شاندیز در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل کتابخانه های عمومی و جمعی از مسئولین و مقامات شهرستان برگزار شد.