فهرست

فراخوان

جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب

بازتاب اخبار

در جلسه مجمع خیرین توسعه کتابخانه ها و ترویج کتابخوانی خراسان رضوی محقق شد؛

تقبل ایجاد 6 کتابخانه عمومی جدید در خراسان رضوی

جلسه مجمع خیرین توسعه کتابخانه ها و ترویج کتابخوانی خراسان رضوی با حضور خیران و نیک اندیشان استان در کتابخانه مرکزی امام خمینی(قدس سره) مشهد و با تقبل تجهیز ،تعمیر و ایجاد 6کتابخانه عمومی در استان خراسان رضوی برگزار شد.