فهرست

فراخوان

جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب

بازتاب اخبار

توزیع ۲۲ هزار جلد کتاب در کتابخانه‌های عمومی خراسان رضوی

خراسان رضوی مدیر کل کتابخانه‌های عمومی خراسان رضوی از آغاز خرید و توزیع ۲۲ هزار جلد کتاب در کتابخانه‌های عمومی استان خبر داد.