فهرست

فراخوان

جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب

بازتاب اخبار

اولین پیشخوان خدمات کتابخانه ای در خراسان رضوی افتتاح شد

اولین پیشخان کتابخانه ای خراسان رضوی به همت ادراه کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی با همکاری شهرداری منطقه۱۲ شهر مشهد در منطقه مجیدیه افتتاح شد.