فهرست

انجمن ها

با حضور اعضای حقیقی و حقوقی؛

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بخش جلگه زوزن شهرستان خواف برگزار شد

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بخش جلگه زوزن شهرستان خواف با حضور اعضای حقیقی و حقوقی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بخش جلگه زوزن شهرستان خواف با حضور محمد قوی بازو، بخشدارجلگه زوزن و دیگر اعضای حقیقی و حقوقی انجمن برگزار شد.

در ابتدای جلسه محمد قوی بازو، بخشدار جلگه زوزن با اشاره به اهمیت مطالعه، گفت: با توجه به گسترش فرهنگ استفاده از فضای مجازی در میان اقشار مختلف جامعه، میتوان با تولید محتوای مناسب و نشر آن در فضای مجازی علاوه بر کمک به رشد فرهنگ و آگاهی جامعه در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی گامهای موثری تری نیز برداشته شود.

در ادامه محمد عرب زوزنی، مسئول کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای کتابخانه، گفت: در راستای تحقق رسالت کتابخانه ها و افزایش فعالیتهای کتاب محور در فضای مجازی همراهی و همکاری سایر دستگاه های اجرایی نقش موثری را ایفا می کند.

گفتنی است، مقرر شد فرآیند مبادله کتاب بین کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) و کتابخانه های کانون مساجد روستاهای بخش جلگه زوزن با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بصورت امانی انجام شود.