فهرست

اخبار شهرستان‌ها

کتابخانه مرحوم عبداللهی تربت حیدریه؛

بر اساس مصوبه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان به «مهندس مسعود مختاری» تغییر نام پیدا کرد

کتابخانه مرحوم عبداللهی شهرستان تربت حیدریه بر اساس مصوبه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان و در راستای تقدیر از خیرین به «مهندس مسعود مختاری» تغییر نام پیدا کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، کتابخانه مرحوم عبداللهی شهرستان تربت حیدریه بر اساس مصوبه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان و در راستای تقدیر از خیرین به «مهندس مسعود مختاری» تغییر نام پیدا کرد.

آذر فرقانی، سرپرست اداره کتابخانه های عمومی شهرستان تربت حیدریه ضمن تقدیر از فعالیتهای مسعود مختاری، خیر بومی گفت: امیداورام این سنت حسنه و فرهنگ پسندیده در راستای انجام فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و ... گسترش پیدا کند.
وی نقش خیرین را در جامعه بسیار ارزنده و مهم  خواند و افزود: بدون شک حمایت خیرین از کتابخانه‌های عمومی منشاء حرکت رو به رشد در راستای ترویج فرهنگ عمومی و افزایش درک و آگاهی در جامعه می شود.
فرقانی گفت: کتابخانه‌های عمومی در راستای پیشبرد اهداف و برنامه‌های کاری خود با محدودیت‌های زیادی مواجه هستند و استفاده از ظرفیت خیرین و بخش خصوصی می تواند باعث افزایش بازدهی کتابخانه ها شود.
نسخه قابل چاپ