فهرست

اخبار شهرستان‌ها

با محوریت جشنواره کتابخوانی رضوی؛

کارکنان شهرداری و مرکز فنی و حرفه ای شهید شرکاء از کتابخانه شهید رجایی بجستان بازدید کردند

کارکنان شهرداری و مرکز فنی و حرفه ی شهید شرکاء در راستای برگزاری جشنواره کتابخوانی رضی از کتابخانه عمومی شهید رجایی بجستان بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، کارکنان شهرداری و مرکز فنی و حرفه ی شهید شرکاء در راستای برگزاری جشنواره کتابخوانی رضوی از کتابخانه عمومی شهید رجایی بجستان بازدید کردند.

علیرضا صغیر، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان بجستان با اشاره به استفاده از ظرفیت سایر دستگاه های اجرایی در جشنواره کتابخوانی رضوی، گفت: در همین راستا  کارکنان شهرداری و مرکز آموزشی فنی حرفه ای شرکا شهرستان ضمن بازدید از کتابخانه عمومی شهید رجایی پس از ارائه توضیحات در رابطه ب جشنواره کتابخوانی رضوی، در جشنواره نیز شرکت کردند.

Description: H:\1خبر\0کار شده\1400\0مرداد\بجستان\بازدید شهرداری\final\photo_2021-08-11_12-07-44.jpg

 
نسخه قابل چاپ