فهرست

اخبار شهرستان‌ها

در راستای ترویج فرهنگ رضوی؛

کارکنان شهرداری بخش یونسی و اداره مخابرات بجستان در جشنواره کتابخوانی رضوی شرکت کردند

کارکنان شهرداری بخش یونسی و اداره مخابرات شهرستان بجستان در راستای ترویج فرهنگ رضوی ضمن بازدید از کتابخانه های عمومی شهید علیپور و شهید رجایی در جشنواره کتابخوانی رضوی شرکت کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، کارکنان شهرداری بخش یونسی و اداره مخابرات شهرستان بجستان در راستای ترویج فرهنگ رضوی ضمن بازدید از کتابخانه عمومی شهید رجایی در جشنواره کتابخوانی رضوی شرکت کردند.
هادی افتخارپور، شهردار یونسی در حاشیه بازدید از کتابخانه شهید علیپور یونسی، گفت: در جامعه امروز به ویژه با شیوع کرونا در جامعه و تغییر مسیر ارائه خدمات کتابخانه ها به سوی فضای مجازی علاوه بر آشنایی بیشتر مردم با جنبه های مختلف خدمات و فعالیت های کتابخانه های عمومی، باعث فراگیری بیشتر این خدمات شده است.
 وی افزود: بهره گیری از ظرفیت نخبگان شهر و بخش یونسی توسط کتابخانه عمومی شهید علیپور باعث تغییر  نگاه جامعه به کتابخانه ها از شکل سنتی آن به عنوان یک مرکز فرهنگی همه جانبه شده است.

اکبر سلیمی، رئیس اداره مخابرات شهرستان بجستان نیز ضمن تشکر از فعالیت های کتابخانه های عمومی شهرستان گفت: شاید اینگونه احساس شود که با افزایش استفاده از فضای مجازی و سایر امکانات دیجیتالی نقش کتاب و فرهنگ مطالعه در جامعه کم رنگ تر شده باشد اما باید این را در نظر داشت که همیشه کتاب یکی از موثرترین و مفید ترین راه ها برای کسب آگاهی و دانش است.


Description: H:\1خبر\0کار شده\1400\0شهریور\بجستان\کارکنان شهرداری و مخابرات رضوی\final\photo_2021-09-08_13-51-54.jpg

Description: H:\1خبر\0کار شده\1400\0شهریور\بجستان\کارکنان شهرداری و مخابرات رضوی\final\photo_2021-09-08_13-52-27.jpg


 
نسخه قابل چاپ