فهرست

فراخوان

جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب

اخبار شهرستان‌ها

با هدف تکریم ارباب رجوع انجام شد؛

راه اندازی سامانه گفتینو در وبسایت کتابخانه مرکزی امام خمینی(ره) مشهد

سامانه گفتینو با هدف تکریم ارباب رجوع بصورت برخط و 24 ساعته در وبسایت کتابخانه مرکزی امام خمینی(ره) مشهد راه اندازی شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی؛ سامانه گفتینو در وبسایت کتابخانه مرکزی امام خمینی(ره) مشهد با هدف گسترش تکریم ارباب رجوع راه اندازی شد.