فهرست

اخبار شهرستان‌ها

در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی؛

نشست کتابخوان مجازی ویژه گروه سنی کودک و نوجوان توسط کتابخانه زنده یاد فرامرز ناوی سبزوار برگزار شد

نشست کتابخوان مجازی ویژه گروه سنی کودک و نوجوان با هدف گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی به همت کتابخانه عمومی زنده یاد فرامرز ناوی شهرستان سبزوار برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، نشست کتابخوان مجازی ویژه گروه سنی کودک و نوجوان با هدف گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی به همت کتابخانه عمومی زنده یاد فرامرز ناوی شهرستان سبزوار برگزار شد.

نشست کتابخوان مجازی با معرفی 5 کتاب «خانه‌ای روی گورها »اثر لینزی کِری توسط ترنم بیدی، «نحسی ستاره های بخت ما» اثر جان گرین توسط کوثر بیهقی نژاد، «سارا کورو» اثر فرنسیس هاجسن برنت توسط آیه احمدی نصر، «یک دقیقه بعد از نیمه شب» اثر سارا کروسان توسط ملیکاسادات عصمتی، «تيمارستان متروک» اثر  دن پبلاکی توسط ملیکا علیزاده از اعضای کودک و نوجوان کتابخانه برگزار شد.

Description: H:\1خبر\0کار شده\1400\0مرداد\سبزوار\نشست کتابخوان ناوی\final\photo_2021-08-07_10-12-13.jpg

Description: H:\1خبر\0کار شده\1400\0مرداد\سبزوار\نشست کتابخوان ناوی\final\photo_2021-08-07_10-13-04.jpg

 
نسخه قابل چاپ