فهرست

اخبار شهرستان‌ها

در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی؛

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان بجستان با رئیس شورای اسلامی و دهیار روستای قاسم آباد دیدار و گفتگو کرد

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان بجستان در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی با رئیس شورای اسلامی و دهیار روستای قاسم آباد دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، علیرضا صغیر، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان بجستان در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی با علی شاهدوست،  رئیس شورای اسلامی و صادق اکبری، دهیار روستای قاسم آباد شهرستان دیدار و گفتگو کرد.

در ابتدا صادق اکبری، دهیار روستای قاسم آباد بجستان ضمن بزرگداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان باهنر و رجایی گفت: ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی رشد فرهنگ، آگاهی عمومی و کاهش آسیبهای اجتماعی را در پی دارد. در ایام خاص کرونا مطالعه نه تنها راهی برای پر کردن ایام فراغت خانواده ها بلکه مسیری برای افزایش درک و دانایی در زمینه های مختلف می شود.

در ادامه علیرضا صغیر، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان بجستان گفت: اگر چه که روستای قاسم آباد جزء دورترین روستاهای شهرستان و کم برخوردار می باشد اما امیدوارم با توجه به نگرش مثبت مسئولین روستا به انجام فعالیتهای فرهنگی در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی بتوانیم روزهایی امیدبخش و روشن در این روستا رقم بزنیم.


 گفتنی است، دهیار و رئیس شورای اسلامی روستای قاسم آباد به عنوان اولین قدم و بصورت نمادین علاوه بر عضویت در کتابخانه در جشنواره کتابخوانی رضوی نیز شرکت کردند.

 
نسخه قابل چاپ