فهرست

فراخوان

جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب

اخبار شهرستان‌ها

با هزینه یک میلیارد و دویست میلیون ریالی انجام شد؛

روزآمدسازی منابع بخش کودک کتابخانه های عمومی مشهد

اولین مجموعه خریداری شده کتاب طرح روزآمدسازی منابع بخش کودک کتابخانه های شهرستان مشهد با ارزش یک میلیارد و دویست میلیون ریال ارسال شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی؛ اولین مجموعه خریداری شده کتاب طرح روزآمدسازی منابع بخش کودک کتابخانه های شهرستان مشهد با ارزش یک میلیارد و دویست میلیون ریال ارسال شد.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی مشهد مقدس گفت:در این طرح که با هدف تقویت و روزآمدسازی منابع بخش کودک کتابخانه های شهرستان انجام می شود، اولویت ارسال و خرید منابع براساس شاخص های امانت و عضویت و تعداد منابع موجود است که پنج کتابخانه دارای اولویت در اولین مرحله این طرح  انتخاب و کتاب های خریداری شده برای انها ارسال شد.

محمدرضا بدیع زادگان ادامه داد: با توجه به اینکه بخش کودک یکی از پرمخاطب ترین و اصلی ترین بخش های کتابخانه های عمومی است این طرح برنامه ریزی شده است.

وی افزود: اولین مجموعه خریداری شده به کتابخانه های عمومی دکتر حری، رضوی، شهید مطهری،شهر جدید بینالود . کتابخانه سیار سردار شهید ابوالفضل روشنک ارسال شد.

بدیع زادگان ادامه داد:کتابخانه بدون منابع روزامد نمی تواند پاسخگوی نیاز مراجعه کننده باشد لذا یکی از مهمترین دغدغه ها و برنامه های این اداره، روزامدسازی منابع در حوزه های مختلف موضوعی و سنی است.

 
نسخه قابل چاپ