فهرست

اخبار شهرستان‌ها

توسط کمیته برنامه ریزی شهرستان مشهد؛

بالغ بر چهل میلیارد ريال برای تجهیز کتابخانه های عمومی سیار اختصاص یافت

بالغ بر چهل میلیارد ريال برای تجهیز کتابخانه های عمومی سیار در کمیته برنامه ریزی شهرستان مشهد اختصاص یافت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، بالغ بر چهل میلیارد ريال برای تجهیز کتابخانه های عمومی سیار در کمیته برنامه ریزی شهرستان مشهد اختصاص یافت.

محمدرضا بدیع زادگان، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان مشهد گفت: یکی از رسالتهای اصلی و مهم مجموعه کتابخانه های عمومی ارائه خدمات کتابخانه ای یکسان به تمامی مناطق شهرستان است.
وی افزود: با توجه به اینکه امکان احداث کتابخانه مستقر در برخی از نقاط امکان پذیر نیست، کتابخانه های عمومی سیار در قالب طرح پیک دانایی در راستای برقراری عدالت فرهنگی رسالت ارائه خدمات کتابخانه ای به مناطق کم برخوردار و روستاهای دورافتاده را بر عهده دارد.
بدیع زادگان تصریح کرد: در همین راستا در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان مشهد بالغ بر چهل میلیارد ريال برای تجهیز کتابخانه های عمومی شهرستان به تصویب رسید.

گفتنی است، تا به امروز یک دستگاه کتابخانه سیار روشنک در منطقه کال زرکش، دهرود، گرجی سفلا، کاظم آباد پنج شنبه، منطقه دروی و کارده شهرستان مشهد مشغول ارائه خدمات کتابخانه ای است.
 
نسخه قابل چاپ