فهرست

فراخوان

جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب

اخبار شهرستان‌ها

به همت اداره کتابخانه های عمومی بجستان برگزار شد؛

برگزاری ویژه برنامه گفتمان ادبی «سعدی شیرازی و زبان پارسی»

به همت اداره کتابخانه های عمومی بجستان ویژه برنامه گفتمان ادبی « سعدی شیرازی و زبان پارسی» به منظور آشنایی بیشتر مخاطبان با سعدی شیرازی و تاثیر وی بر زبان فارسی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی؛ به همت اداره کتابخانه های عمومی بجستان و با حضور محمدرضا جمالی، مدرس دانشگاه ویژه برنامه گفتمان ادبی « سعدی شیرازی و زبان پارسی» به منظور آشنایی بیشتر مخاطبان با سعدی شیرازی و تاثیر وی بر زبان فارسی برگزار شد.علیرضا صغیر، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان بجستان گفت: این نشست ادبی در فضای اسکای روم و به صورت مجازی به مناسبت بزرگداشت شاعر بزرگ پارسی، سعدی شیرازی پیرامون زندگینامه، آثار و تاثیر وی بر زبان فارسی برگزار شد.
وی افزود: اگرچه فردوسی قبل از سعدی زبان فارسی را زنده کرد ولی سعدی بزرگترین شاعر فارسی است که روح زبان را درک و ظرافت های زبان را فهمید و بی شک هیچ شاعری به اندازه وی زبان فارسی را درک نکرده است.
 صغیر در ادامه گفت: سفرهای طولانی سعدی در حدود 30 سال طول کشید و تحصیل او در مراکز علمی برجسته زمان خود همچون نظامیه بغداد بر اندیشه و تفکر او تاثیر گذاشت و نتیجه این امر خلق شاهکارهای بزرگ زبان فارسی «گلستان» و «بوستان» است.
در ادامه برنامه محمدرضا جمالی، مدرس دانشگاه به بیان زندگینامه و معرفی آثار سعدی پرداخت و گفت: گلستان سعدی در 8 باب نگاشته شده و سعدی در این اثر با انتخاب کلمات مناسب و گزینش های درست، خواننده را به وجد می آورد.
وی افزود: واژه ها در گلستان از نوعی موسیقی جاندار و همچنین نوعی هم آوندی و هماهنگی برخوردارند.
جمالی با اشاره به نگارش بوستان در 10 باب گفت: پندها و آرزوهای سعدی در بوستان بیش از دیگر آثار او جلوه گر است.
وی افزود: به عبارت دیگر سعدی مدینه فاضله ای را که به دنبال آن بود، در بوستان تصویر کرده است.
محمدرضا جمالی، مدرس دانشگاه گفت: در بوستان انصاف و حق پذیری فضیلتی است گران قدر و ستودنی و سراسر این دو کتاب ارزشمند پند و اندرز و مفاهیم تعلیمی است.
نسخه قابل چاپ