فهرست

اخبار شهرستان‌ها

در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی؛

برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه شهدای ابویسان جغتای برگزار شد

برنامه های متنوع فرهنگی در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی به همت کتابخانه عمومی شهدای ابویسان شهرستان جغتای برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، برنامه های متنوع فرهنگی در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی به همت کتابخانه عمومی شهدای ابویسان شهرستان جغتای برگزار شد.

از جمله برنامه های اجرا شده نشست کتاب خوان با معرفی هفت کتاب «مسابقه تونل کنی» اثر کلر ژوبرت، توسط امیرحسین ابویسانی؛ «یک دانه گردو»  اثر محمدرضا شمس توسط امیرعلی سیدآبادی؛ «تق تق تق ...» اثر هدی حدادی توسط ابوالفضل سیدآبادی؛ «خارپشت و لاک پشت» اثر طاهره خردور توسط امیرعباس مزینانی؛ «خرگوشک و عروسکش» اثر مجید راستی توسط سید میثم ابویسانی؛ «خط خطکی فوتش کن» اثر یگانه مرادی لاکه توسط علی ابویسانی و  «به خاطر دوستی» اثر جمال الدین اکرمی، توسط محمدرضا ابویسانی از اعضای فعال کتابخانه معرفی شد.

همچنین بلند خوانی کتاب «چرا دریا عصبانی شد» اثر جعفر توزنده جانی با محوریت چگونگی حفظ محیط زیست و حضور اعضای کودک کتابخانه و برگزاری جمع خوانی «برای ضامن آهو» اثر غلامرضا حیدری ابهری از منابع یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی با مشارکت کتابخانه شهدای جغتای توسط خورشید ابویسانی، فاطمه محفلی و زینب ابویسانی از عضای کتابخانه عمومی شهدای ابویسان و اسماء دستورانی، اکرم جغتایی، زینب نوباغی و اکرم راچمنی از کتابخانه عمومی شهدای جغتای نیز برگزار شد.

Description: H:\1خبر\0کار شده\1400\0شهریور\جغتای\ابویسان\final\20210807_102334.jpg

Description: H:\1خبر\0کار شده\1400\0شهریور\جغتای\ابویسان\final\IMG_20210830_221738_892.jpg 
نسخه قابل چاپ