فهرست

اخبار شهرستان‌ها

در سیزدهمین دوره هدهد سفید؛

داستانی از عضو نوجوان کتابخانه عمومی شهدای ابویسان جغتای منتشر شد

داستان عضو نوجوان کتابخانه عمومی شهدای ابویسان جغتای در سیزدهمین دوره هدهد سفید نهاد کتابخانه های عمومی کشور منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، داستان  مائده ابویسانی، عضو فعال و نوجوان کتابخانه عمومی شهدای ابویسان جغتای در سیزدهمین دوره هدهد سفید نهاد کتابخانه های عمومی کشور منتشر شد.

داستان قلعه حیوانات منتشر شده در سیزدهمین دوره هدهد سفید که توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور منتشر می شود توسط مائده ابویسانی عضو نوجوان و 11ساله کتابخانه عمومی شهدای ابویسان شهرستان جغتای نوشته شده است.
این داستان روایتگر زندگی آپارتمان نشینی حیوانات است که در آن انسان ها قانون محیط زیست را بر هم زده و پای حیوانات وحشی را نیز به زندگی شهری باز کرده اند. قلعه حیوانات روایتگر عدم اتحاد در بین حیوانات است و الاغی که به عنوان یک حیوان مخالف آپارتمان نشینی است و چند دستگی و عدم اتحاد در بین حیوانات را دلیل تصمیم گیری های نادرست در آن قلعه می داند.
در واقع داستان قلعه حیوانات نوع زندگی، عدم تعامل و همکاری حیوانات با یکدیگر و فرار آن ها از دست انسان ها را بیان می کند.

گفتنی است، هدهد سفید کتابچه‌ای با موضوع کتاب برای نوجوانان و نوجوانان است که با هدف اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی در زمینه کتاب، ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی، ترغیب نوجوانان و نوجوانان به مطالعه و انس بیشتر با کتاب و تعمیق دیدگاه مطالعاتی آنان در مواجهه با کتاب منتشر می‌شود. 
نسخه قابل چاپ