فهرست

اخبار شهرستان‌ها

در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی؛

نشست آنلاین کتاب خوان با حضور کتابداران کتابخانه های شهید باهنر خراسان رضوی و آذربایجان غربی برگزار شد

نشست آنلاین کتاب خوان در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی با حضور کتابداران کتابخانه های عمومی شهید باهنر خراسان رضوی و آذربایجان غربی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، نشست آنلاین کتاب خوان در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی با حضور سمانه شرفی و فائزه سادات بحرالعلومی کتابداران کتابخانه عمومی شهید باهنر مشهد خراسان رضوی، فریبا رضا قره باغ، کتابدار و  فاطمه قره باغ، عضو کتابخانه عمومی شهید باهنر ارومیه آذربایجان غربی برگزار شد.

این نشست با محوریت بزرگداشت شهیدان رجایی و باهنر با معرفی کتابهای «سیره شهید رجایی» اثر غلامعلی رجایی توسط فائزه سادات بحرالعلومی و «یک روایت معتبر درباره انفجار دفتر نخست وزیری» اثر سعید زاهدی توسط سمانه شرفی کتابداران کتابخانه عمومی شهید باهنر مشهد خراسان رضوی و 2 کتاب با محوریت شخصیت و زندگی شهید دکتر محمدجواد باهنر توسط فریبا رضاقره باغ و فاطمه قره باغ کتابدار و عضو کتابخانه عمومی شهید باهنر ارومیه به میزبانی کتابخانه عمومی شهید باهنر ارومیه آذربایجان غربی در بستر فضای مجازی برگزار شد.
 
 
نسخه قابل چاپ