فهرست

اخبار شهرستان‌ها

توسط خیر نیک اندیش انجام شد؛

اهدای بالغ بر 750 نسخه کتاب و بازیهای فکری به کتابخانه شهید باهنر صالح آباد

بالغ بر 750 نسخه کتاب و بازیهای فکری توسط خیر نیک اندیش به کتابخانه عمومی شهید باهنر شهرستان صالح آباد اهدا شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، بالغ بر 750 نسخه کتاب و بازیهای فکری توسط سمانه اقبال فر، خیر نیک اندیش به کتابخانه عمومی شهید باهنر شهرستان صالح آباد اهدا شد.

با توجه به رایزنی های انجام شده و به هدف غنی سازی منابع کتابخانه های عمومی به ویژه کتابخانه های مناطق محروم بالغ 500 نسخه کتاب در حوزه بزرگسالان، 250 نسخه کتاب در حوزه کودکان با موضوعات مختلف اعم از داستان، دین، تاریخ ، کمک درسی و ... و بازیهای فکری توسط سمانه اقبال فر، خیر نیک اندیش در قالب پویش «مهر سارا» و به ارزش تقریبی یکصد و شصت و شش میلیون ريال به کتابخانه عمومی شهید باهنر شهرستان صالح آباد اهدا شد.

Description: H:\1خبر\0کار شده\1400\0شهریور\صالح آباد\اهدای کتاب\final\IMG_۲۰۲۱۰۹۱۳_۰۹۴۸۰۰.jpg

Description: H:\1خبر\0کار شده\1400\0شهریور\صالح آباد\اهدای کتاب\final\IMG_۲۰۲۱۰۹۱۲_۰۸۵۳۲۴.jpg