فهرست

اخبار شهرستان‌ها

گفتگو با برگزیدگان طرح «مأموریت کتابخانه من» / ۱۲

طرح «مأموریت کتابخانه من» مقدمه ای برای شناخت بیشتر جامعه کاربر و برنامه ریزی برای رفع نیازهایشان است

مسئول کتابخانه عمومی فردوسی ایجاد بخش ویژه زنان خانه دار را مأموریت جدید این کتابخانه دانست و گفت: این بخش مملو از کتاب های مورد علاقه این قشر خواهد بود تا روند رفع نیاز اطلاعاتی آن ها تسریع و تسهیل شود؛ جایی که خانم ها دور هم جمع شوند و از خلال صحبت ها و هم اندیشی ها، گرهی را بگشایند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، به دنبال تعیین مقاصد آرمانی کتابخانه‌های عمومی کشور (شامل مأموریت، چشم‌انداز و ارزش) و ابلاغ آن، مسیر برنامه‌ریزی راهبردی برای کتابخانه‌های عمومی ایجاد شد و طرح «مأموریت کتابخانۀ من» به عنوان نخستین گام برای تحقق عملیاتی آن در گستره ملی اجرا شد. کتابخانه عمومی فردوسی مشهد، با مسئولیت لیلا شکوهی یکی از کتابخانه های داوطلب شرکت در این طرح، این مأموریت را با موفقیت به انجام رساند.

شکوهی، مسئول کتابخانه عمومی فردوسی مشهد در معرفی کتابخانه محل خدمت خود، گفت: کتابخانه عمومی فردوسی سال ۱۳۴۷ در محله شهید محسن کاشانی مشهد تأسیس شد. محدوده خدمت این کتابخانه، که تقریبا در مرکز شهر واقع است، شامل بافت جمعیتی شهری عموما مسکونی و نیز تجاری است. زنان خانه دار، نوجوانان و کنکوری ها، بیشترین مراجعان کتابخانه محسوب می شوند.

وی که ۲۴ سال است در کسوت کتابدار خدمت می کند، ادامه داد: تقریبا ۱۰ سال است که در کتابخانه فردوسی مشغول به کار هستم و در این مدت خانم های خانه دار از مراجعان دائمی و مشتاق ما بوده اند؛ پیش از شیوع کرونا هر دو هفته یک بار نشست کتابخوان ویژه خانم های خانه دار برگزار می کردیم و در حاشیه این نشست دور هم می نشستیم و هر یک از بانوان از مشکلات خود می گفتند. در واقع نشست های کتابخوان بهانه ای برای دور همنشینی و هم اندیشی برای زندگی بهتر بود.

شکوهی اضافه کرد: نگاه خانم های خانه دار محله شهید محسن کاشانی به کتابخانه فردوسی به عنوان مکانی برای برقراری ارتباط و چاره اندیشی برای مشکلات زندگی، باعث شد به ایجاد بخش ویژه زنان خانه دار در جریان طرح «مأموریت کتابخانه من» فکر کنم. بنابراین طرح من در این مأموریت، تعریف بخش جدیدی با عنوان «بخش ویژه زنان خانه دار» بود. بخشی مملو از کتاب های مورد علاقه و نیاز این قشر تا روند رفع نیاز اطلاعاتی آن ها تسریع و تسهیل شود. جایی که خانم ها دور هم جمع شوند و از خلال صحبت ها و هم اندیشی ها، گرهی را بگشایند؛ یا هنری را به هم بیاموزند و با شرکت در کارگاه ها و کلاس های آموزشی، خود را برای زندگی بهتر توانمند سازند. در واقع این ایده از دل نیازهای کاربران ما برخاسته و تماشای رفتار کاربران مرا بر آن داشت که به اجرای این طرح همت کنم. به اعتقاد من دور همی های کتاب محور و گفتگو محور، به افزایش سطح آگاهی و در نهایت بهبود زندگی همه افراد از جمله خانم های خانه دار کمک می کند. علاوه بر این، خانم ها عموما فرزندان خود را نیز همراه خود به کتابخانه می آورند و ما در اینجا بخش کودک مستقلی داریم که می تواند کودکان را به خود جذب کند و زمینه ساز دوستی آن ها با کتاب شود.

وی در خاتمه اجرای طرح «مأموریت کتابخانه من» را اقدامی سودمند در جهت ارتقای کیفیت خدمات کتابخانه های عمومی دانست و گفت: به اعتقاد من این طرح مقدمه ای برای شناخت بیشتر جامعه کاربر و برنامه ریزی برای رفع نیازهایشان است. قطعا این روند باعث معرفی بیشتر کتابخانه و سودمندی آن به جامعه خواهد شد.

نسخه قابل چاپ