فهرست

اخبار شهرستان‌ها

در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی؛

بالغ بر 50 نسخه نشریه به قفسه کتاب اداره بهزیستی مه ولات اهدا شد

اداره کتابخانه های عمومی شهرستان مه ولات در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی بالغ بر 50 نسخه نشریه به قفسه کتاب مرکز بهزیستی شهرستان اهدا کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، اداره کتابخانه های عمومی شهرستان مه ولات در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی بالغ بر 50 نسخه نشریه به قفسه کتاب مرکز بهزیستی شهرستان اهدا کرد.

محمدعلی صفری، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان مه ولات گفت: رسالت کتابخانه ها ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی است  از طرفی با توجه به شعار «اهدای کتاب، اهدای دانایی» این اداره بر آن شد تا با اهدای بالغ بر 50 نسخه نشریه به اداره بهزیستی شهرستان به عنوان یک فرهنگسرای اجتماعی گامی موثر در این مسیر بردارد.

در ادامه ملیحه علی اکبری، رئیس مرکز بهزیستی گفت: بالا بردن سطح آگاهی، در ک و فرهنگ این فرزندان باعث جلوگیری بسیاری از آسیبهای اجتماعی در زمان حال و آینده می شود و این افزایش درک جز با مطالعه و آگاه سازی محیطی امکان پذیر نیست.
 
نسخه قابل چاپ