فهرست

اخبار شهرستان‌ها

در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی؛

رئیس اداره کتابخانه های عمومی بجستان با مسئولین بخش یونسی و روستای فخرآباد بخش دیدار و گفتگو کرد

رئیس اداره کتابخانه های عمومی بجستان در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی با مسئولین بخش یونسی و روستای فخرآباد دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، علیرضا صغیر، رئیس اداره کتابخانه های عمومی بجستان در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی با هادی افتخارپور، شهردار یونسی؛ محسن خسروی، بخشدار بخش یونسی و محمدرضا جمعیتی، دهیار روستای فخرآباد دیدار و گفتگو کرد.

در ابتدا هادی افتخارپور، شهردار یونسی با تاکید بر تعامل در راستای اجرای برنامه های فرهنگی مشترک، گفت: برای انس و ترغیب بیشتر نسل جوان به فرهنگ کتاب و کتابخوانی ابتدا باید خانواده ها را در این مسیر قرار داد. خانواده کتابخوان نسلی آگاه را پرورش می دهد که این خود باعث ایجاد یک جامعه پاک و به دور از مشکلات و آسیبهای اجتماعی در آینده می شود.

محسن خسروی، بخشدار بخش یونسی نقش کتاب و کتابخوانی را در ایام قرنطیه کرونا مهم دانست و گفت: با توجه به این ایام، کتاب می تواند به عنوان یک ابزار فرهنگی نقش به سزایی در پرکردن ایام فراغت جامعه ایفا کند.


در ادامه علیرضا صغیر، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان بجستان ضمن تسلیت ایام سوگورای امام حسین(ع)، گفت: هدف کتابخانه ها علاوه بر ایجاد محیطی امن و پویا برای امانت و مطالعه،  برگزاری برنامه های فرهنگی با رویکردهای اجتماعی است. سعی ما بر ایجاد تعاملی سازنده و اثرگذار با مسئولین بخشها و روستاها برای برگزاری برنامه های فرهنگی در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و به تبع آن ساختن جامعه ای آگاه و با فرهنگ عمومی بالاتر برای آینده ای روشن است.


گفتنی است، محمدرضا جمعیتی، دهیار روستای فخرآباد قول مساعدت برای شرکت عموم مردم روستا در یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی را داد. در پایان این دیدار نیز از کتابخانه در حال ساخت روستای فخرآباد بازدید شد.


 
نسخه قابل چاپ