فهرست

شهرستان صالح آباد

به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی برگزار شد؛ نشست کتاب خوان در کتابخانه عمومی شهید باهنر صالح آباد نشست کتاب خوان به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی توسط کتابخانه عمومی شهید باهنر شهرستان صالح آباد به صورت مجازی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، نشست کتاب خوان  به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، در کتابخانه  عمومی شهید باهنر شهرستان صالح آباد در فضای مجازی برگزار شد.

در این نشست کتابهای  «ترجمه تفسیر روایی برهان» اثر علامه بحرانی توسط حسین شاهی، «کف خیابون» اثر محمدحدادپور جهرمی توسط محسن هنرور، «لقاءالله اثر» آیت الله جواد ملکی تبریزی توسط احمد عزیزی و «چایت را من شیرین می کنم» اثر زهرا بلنددوست توسط سینا ارگنجی معرفی شد.