فهرست

شهرستان باخرز

به مناسبت سالروز تاسیس نهاد کتابخانه‌های عمومی صورت گرفت، بازدید مسئولین شهرستان باخرز از کتابخانه علامه امینی باخرز فرماندار شهرستان باخرز و مسئولین ادارات شهرستان همزمان با سالروز تاسیس نهاد کتابخانه‌های عمومی و روز کتابخانه گردی با حضور در کتابخانه علامه امینی از بخش های مختلف آن بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی؛فرماندار شهرستان باخرز  و مسئولین ادارات شهرستان همزمان با سالروز تاسیس نهاد کتابخانه‌های عمومی و روز کتابخانه گردی با حضور در کتابخانه علامه امینی از بخش های مختلف آن بازدید کردند.

مجیدرضایی،رئیس اداره کتابخانه های باخرز ضمن گرامیداشت 17 اسفند و تشکر از  مسئولین کتاب دوست بابت پیگیری کتابخانه سیار شهرستان، پیرامون برنامه های این روز و ثبت نام رایگان و بخشش جرائم دیر کرد کتاب در کتابخانه های عمومی مططالبی بیان کرد.

همچنین به مناسبت هفته منابع طبیعی و روز درخت کاری یک اصله نهال در محوطه کتابخانه کاشته شد.