فهرست

شهرستان فريمان


همزمان با روز حمل و نقل انجام شد؛ طرح اهداء بسته فرهنگی به رانندگان در فریمان به مناسبت 26 اذر روز حمل و نقل،طرح اهداء بسته فرهنگی به رانندگان فریمانی اجرا شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، به مناسبت 26 اذر روز حمل و نقل،طرح اهداء بسته فرهنگی به رانندگان فریمان با حضور احد فدایی، معاون فرمانداری فریمان، علیرضا قلی زاده، شهردار فریمان و   و سایر مسئولین و مردم در ایستگاه تاکسی فریمان اجرا شد.

احمد فدایی، معاون فرمانداری فریمان از  این اقدام فرهنگی همزمان با روز  حمل و نقل و رانندگان قدردانی کرد.

وی گفت: رانندگان می توانند  در تشویق و ترغیب  مردم به مطالعه، نقش مهمی داشته باشند.

علیرضا قلی زاده، شهردار فریمان نیز ضمن تبریک روز حمل و نقل و رانندگان گفت: مطالعه کتاب به انسان روحیه و آرامش می دهد و رانندگان با خواندن کتاب می توانند آگاهی خود را افزایش دهند.

وی ضمن اعلام آمادگی برای همکاری با اداره کتابخانه ها در زمینه تبلیغات و ترویج فرهنگ کتابخوانی گفت: شهرداری وشورای اسلامی آمادگی خود را برای  در اختیار دادن فضاها و امکانات برای ترویج فرهنگ کتابخوانی اعلام می دارد.

محمد باقر قادری، رییس اداره کتابخانه های فریمان نیز در این جلسه گفت: این طرح به منظور آشنایی رانندگان با کتابخانه و افزایش سطح آگاهی و معلومات آنها اجرا شده است.