فهرست

شهرستان زوارههمزمان با سالروز تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی انجام شد؛ طرح کتابخانه گردی در کتابخانه عمومی استاد صاحبکار زاوه طرح کتابخانه گردی همزمان با 17 اسفند ماه، هفدهمین سالروز تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور در شهرستان زاوه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، طرح کتابخانه گردی همزمان با 17 اسفند ماه، هفدهمین سالروز تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور در شهرستان زاوه برگزار شد.

محمود صادقی فرماندار شهرستان طی پیامی ضمن تبریک این روز از همه دست اندرکاران عرصه کتاب و کتابخوانی و کارکنان کتابخانه تقدیر و تشکر کرد.

همچنین با حضور مسئولین ادارات سطح شهرستان و اداره آموزش و پرورش در کتابخانه استاد صاحبکار از بخش های مختلف کتابخانه بازدید کردند.

محمدحسین عابدی، رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان در این مراسم ضمن تبریک سالروز تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی، با اشاره به اینکه کرونا همه مناسبت های جمعی را تحت تاثیر قرار داده افزود: که تلاشمان را برای ترویج کتاب و کتابخوانی بایستی بیشتر کنیم و در عرصه فضای مجازی خودمان را تقویت کنیم و با برنامه ریزی صحیح فرهنگ مطالعه را گسترش دهیم.

در این بازدید ارتباط بیشتر کتابخانه و مدرسه مورد تاکید طرفین قرار گرفت و برنامه ریزی جهت اجرای برنامه های مشترک در مناسبت های مختلف انجام شد .

قاسمعلی حقانی رئیس اداره کتابخانه های عمومی گفت: کتابخانه گردی نقطه عطفی در سالروز تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی می باشد.

حقانی ضمن تشکر از بازدید مسئولین از کتابخانه اظهار داشت: شرکت در طرح کتابخانه گردی به منظور ترویج فرهنگ کتابخوانی می تواند بسیار موثر باشد.

همچنین با همکاری شهرداری شهر دولت آباد در حرکتی نوآورانه، یک خیابان شهرستان به نام "خیابان کتاب"، نامگذاری شد.