در همایش کارکردهای اجتماعی کتابخانه های عمومی صورت گرفت؛ پذیرش دو مقاله از کتابداران کتابخانه مرکزی امام خمینی(قدس سره)مشهد در اولین همایش ملی انجمن ارتقای کتابخانه های عمومی ایران با موضوع کارکردهای اجتماعی کتابخانه های عمومی دو مقاله از کتابداران کتابخانه مرکزی امام خمینی(قدس سره)مشهد برگزیده شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، در اولین همایش ملی انجمن ارتقای کتابخانه های عمومی ایران با موضوع کارکردهای اجتماعی کتابخانه های عمومی دو مقاله از کتابداران کتابخانه مرکزی امام خمینی(قدس سره)مشهد برگزیده شد.

اولین همایش ملی انجمن ارتقای کتابخانه های عمومی ایران با موضوع کارکردهای اجتماعی کتابخانه های عمومی به میزبانی دانشگاه شهید چمران اهواز و همکاری انجمن ارتقای علمی کتابخانه های عمومی ایران، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و با مشارکت اداره کل کتابخانه های عمومی استان خوزستان برگزار خواهد شد.

 این همایش  با هدف شناسایی و پیشنهاد و ارائه راهکارهایی برای ارتقای کارکردهای اجتماعی کتابخانه های عمومی به صورت ملی و مقالات در سه‌ سطح ارائه شفاهی(۱۰ مقاله)، چاپ مجموعه مقالات (۳ عنوان) و پوستر (۱۵ عنوان) ارائه می شود.

مقاله فهیمه صبوری و هانیه وهابی با عنوان «نقش کتابخانه های عمومی در کاهش آسیبهای ناشی از سالمندان» و مقاله نیره دادخواه و  ساناز رهنما نیز با عنوان «بررسی جایگاه کتابخانه های عمومی در توسعه فرهنگ بومی و محلی» از مقالات پذیرفته شده در این همایش به صورت ارائه مقاله در قالب پوستر انتخاب شده اند.  

گفتنی ست که این همایش در روزهای 25 و 26 آذرماه در اهواز و همزمان با هفته پژوهش، به دلیل شیوع کرونا و وضعیت قرمز استان، به صورت مجازی برگزار می شود.


 
بيشتر
 [PageVisit]