1398/7/17 چهارشنبه دیدار کتابداران نیشابور با رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رئیس و کارکنان اداره کتابخانه های عمومی شهرستان نیشابور با رئیس جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان دیدار و انتصاب وی را تبریگ گفتند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، رئیس و کارکنان اداره کتابخانه های عمومی شهرستان نیشابور با علیرضا سیدآبادی رئیس جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان دیدار و انتصاب مشاور مدیرکل و رئیس جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان را تبریک گفتند.

محمدرضا مقدم پاشا رئیس اداره کتابخانه های عمومی نیشابور در دیدار صمیمانه رئیس و کارکنان با مشاور مدیرکل و رئیس جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهارکرد: دو اداره  فرهنگ و ارشاد اسلامی و نهاد کتابخانه های عمومی ریشه مشترکی دارند و در واقع هر دو در جهت ارتقای فرهنگ عمومی تلاش می کنند لذا این دو اداره می تواند با همکاری هم در حوزه کتاب و کتابخوانی شهرستان نقش بسزایی داشته باشند.

علیرضا سیدآبادی مشاور مدیرکل و رئیس جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور نیز با تایید این مطلب اضافه کرد:همکاری دوسویه این دو اداره می تواند در هم افزایی فعالیت های فرهنگی بسیار موثر باشد و امیدوارم با اهتمام و همکاری تمامی کارکنان این دو اداره، فعالیت های فرهنگی خوبی را به ثمر برسانیم.

سید آبادی خاطرنشان کرد: نیشابور ظرفیت خوبی در فعالیت های فرهنگی به ویژه ترویج کتابخوانی دارد و انشااله بتوانیم با استفاده از تجربیات هر دو اداره دراین حوزه کارهای خوبی صورت دهیم.


 
نسخه قابل چاپ
بيشتر
 [PageVisit]