1398/4/19 چهارشنبه بازدید اعضای پایگاه مقاومت بسیج امام خمینی (ره) فیروزه از کتابخانه شهید بهشتی اعضای پایگاه مقاومت بسیج امام خمینی (ره) فیروزه از کتابخانه شهید بهشتی بازدید و در برنامه های فرهنگی کتاخانه شرکت کردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی،اعضای پایگاه مقاومت بسیج امام خمینی (ره) فیروزه از کتابخانه شهید بهشتی بازدید و در برنامه های فرهنگی کتاخانه شرکت کردند.

رییس اداره کتابخانه های شهرستان فیروزه گفت: در راستای برنامه های تابستانه کتابخانه های عمومی شهرستان(یکشنبه های با کتابخانه) و با حضور نوجوانان پایگاه مقاومت بسیج امام خمینی (ره) شهرستان در کتابخانه شهید بهشتی برنامه های متنوعی صورت گرفت.

حسین قدمیاری افزود: در این دیدار بخش های مختلف کتابخانه شامل مخزن اصلی، کودک، نوجوان، نشریات، مرجع، و سالن مطالعه به نوجوانان معرفی شدند.

وی ادامه داد:در این بازدید نوجوانان به جمع خوانی کتاب سرباز کوچک امام پرداختند که مورد توجه اکثریت نوجوانان قرار گرفت. 
بيشتر
نسخه قابل چاپ
 
تعداد بازديد اين صفحه: 35