انتصاب
1398/3/22 چهارشنبه دو حکم جدید در اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی با حکم مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی مشاور امور بانوان و خانواده و دبیرستاد حجاب و عفاف و صیانت از حقوق شهروندی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی منصوب شدند.
 به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، با حکم مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی مشاور امور بانوان و خانواده و دبیرستاد حجاب و عفاف و صیانت از حقوق شهروندی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی منصوب شدند.

بر این اساس مهری عاقبتی معاون امور کتابخانه ها و همکاریهای اداره کل به عنوان مشاور امور بانوان و خانواده اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی منصوب شد.

همچنین مرضیه رحیمی پور مسئول کتابخانه عمومی شهید هاشمی نژاد مشهد مقدس طی حکمی از طرف مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی به عنوان دبیر ستاد صیانت از حقوق شهروندی و ستاد حجاب و عفاف اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی معرفی شد.

شایان ذکر است مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی از زحمات وجیهه حسینی و مریم رام مسئولین قبلی امور بانوان و خانواده و ستاد صیانت از حقوق شهروندی و حجاب و عفاف اداره کل تشکر کرد.

 


 
بيشتر
نسخه قابل چاپ
 
تعداد بازديد اين صفحه: 144