1398/7/17 چهارشنبه سلسله همایشهای خوانش کتاب در کتابخانه های گناباد(2) خوانش کتاب سقای آب و ادب در کتابخانه شهید پیرزاده باغ آسیا جلسه مطالعاتی خوانش و بحث و بررسی کتاب «سقای آب وادب» توسط کتابخانه عمومی شهید پیرزاده باغ آسیا گناباد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی،جلسه مطالعاتی خوانش و بحث و بررسی کتاب «سقای آب وادب» نوشته سید مهدی شجاعی در کتابخانه شهید پیرزاده باغ آسیا گناباد برگزار شد.

مسئول کتابخانه عمومی شهید پیرزاده باغ آسیا با بیان این خبر گفت دومین جلسه مطالعاتی کتاب «سقای آب و ادب» در راستای اجرای طرح ترویجی کتابخوانی یک شهر،یک کتاب، درکتابخانه عمومی  شهید پیرزاده روستای باغ آسیا شهرستان گناباد برگزار شد.

فاطمه دهقان دیسفان ادامه داد: کتاب مذکور از قبل در اختیار اعضای فعال و کتابخوان کتابخانه قرار گرفت و ایشان بعد از مطالعه کامل کتاب در جلسه ای که طبق اعلام قبلی در تاریخ 13 مهرماه ساعت 10 صبح در محل کتابخانه عمومی شهید پیرزاه باغ آسیا برگزار شد شرکت کردند.

وی ادامه داد: در این جلسه به خوانش و بحث و بررسی کتاب پرداخته شد و شرکت کنندگان در برنامه خوانش از لحاظ خوانش صحیح متن و درک مطلب و حضور ذهن درباره اطلاعات محتوایی کتاب و انتخاب تاثیرگذارترین و جذاب ترین بخش کتاب مورد ارزیابی قرار گرفتند.

اسماء قلی زاده،رابط فرهنگی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان گناباد نیز دراین رابطه گفت: برنامه خوانش کتاب «سقای آب و ادب» درهفت مرحله (ابتدا در سطح شش کتابخانه شهرستان وسپس مرحله نهایی شهرستانی) برگزار خواهد شد که دومین مرحله خوانش در کتابخانه شهید پیرزاده باغ اسیا برگزار گردید و با استقبال بسیار خوب اعضای کتابخانه روبه رو شد .

وی ادامه داد: در کنار خوانش کتاب،ما یک مسابقه کتابخوانی بسیار جذاب و متفاوت نیز از کتاب طراحی کردیم و برندگان کتابخانه ای در 29 مهرماه مصادف با ایام اربعین حسینی،در مرحله شهرستانی مراسم خوانش کتاب با همدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

گفتنی است خوانش و انتخاب کتاب سقای آب و ادب با توجه به ایام محرم و اربعین حسینی صورت پذیرفته است.
 


 
نسخه قابل چاپ
بيشتر
 [PageVisit]