گزیده اخبار

1398/3/22 چهارشنبه مدیرکل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی مطرح کرد، همکاری های متقابل استانداری خراسان رضوی و اداره کل کتابخانه های عمومی در جلسه مشترک با مدیرکل روابط عمومی استانداری و مسئول روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی بر همکاری روابط عمومی استانداری بر افزایش همکاریهای متقابل تاکید شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی،در جلسه مشترک با مدیرکل روابط عمومی استانداری و مسئول روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی بر همکاری روابط عمومی استانداری بر افزایش همکاریهای متقابل تاکید شد.

مدیرکل روابط عمومی و بین الملل استانداری خراسان رضوی در این جلسه با اشاره به اهمیت موضوع اطلاع رسانی در مباحث فرهنگی و کتاب و کتابخوانی گفت: سرانه مطالعه و کتاب و کتابخوانی یکی از شاخصه های توسعه فرهنگی و اجتماعی است و استانداری به عنوان نهاد مسئول در تمامی حوزه های مختلف اجتماعی از جمله فرهنگ و هنر همکاری کاملی در جهت توسعه این حوزه خواهد داشت.

مهدی زین الدینی ادامه داد: استاندار خراسان رضوی نیز نگاه ویژه ای به حوزه فرهنگی از جمله کتابخوانی و کتابخانه های عمومی دارد و از شرکت در برنامه های کتابخانه های عمومی و حمایت از این برنامه ها استقبال کرده است.

مسئول روابط عمومی ادراه کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی نیز در این دیدار با اشاره به برنامه های مختلف فرهنگی و کتابخانه ای در سطح استان گفت: مطمئنا همکاری و حمایت استانداری و فرمانداریها کمک شایانی به تاثیرگذاری فعالیتهای کتابخانه های عمومی در رشد و پیشبرد اهداف فرهنگی است.

سمیرا اسدی ادامه داد: بازدید استاندار و مدیران کل استانداری از کتابخانه مرکزی امام خمینی(قدس سره) به عنوان بزرگترین کتابخانه عمومی کشور و دیگر کتابخانه های عمومی استان، همکاری در پوشش اخبار کتابخانه های عمومی در رسانه های عمومی و پورتال استانداری کمک شایانی در ترویج فرهگ کتابخوانی است.

وی ادامه داد: در حال حاضر نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی توسط کتابخانه عمومی استان در حال اجراست و همکاری استانداری در این زمینه نیز  موفقیت استان رادرمشارکت حداکثری و توجه بیش از پیش مردم به کتابخوانی در سیره و منش ائمه معصوم و بویژه امام رضا(ع) به عنوان ولی نعمت ایران اسلامی به همراه خواهد داشت.