امام و رهبريشعار سال
رحمه للعالمين

فهرست

اخبار برگزيده

تازه‌ترين اخبار

گزارش تصويري

اخبار شهرستان‌ها

سومین نشست ادبی روشنا گناباد برگزار شد
به میزبانی کتابخانه عمومی حاج عبدالهی نوقاب؛

سومین نشست ادبی روشنا گناباد برگزار شد

با كتابداران

گزارش

گفت و گو

يادداشت و پيام

انتصاب

جلسه تودیع و معارفه در اداره کتابخانه های عمومی بجستان
با حضور مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی برگزار شد؛

جلسه تودیع و معارفه در اداره کتابخانه های عمومی بجستان

اطلاعيه

تبريك

پیام تبریک مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی به استاد مهری پریرخ
به مناسبت صدور حکم اعضای هیات امنای نهاد کتابخانه های عمومی صادر شد؛

پیام تبریک مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی به استاد مهری پریرخ

تسليت

اخبار شهرستان‌ها

 • اداره کتابخانه های عمومی شهرستان باخرز
 • اداره کتابخانه های عمومی شهرستان بجستان
 • اداره کتابخانه های عمومی شهرستان بردسکن
 • اداره کتابخانه های عمومی شهرستان بینالود
 • اداره کتابخانه های عمومی شهرستان تایباد
 • اداره کتابخانه های عمومی شهرستان تربت جام
 • اداره کتابخانه های عمومی شهرستان تربت حیدریه
 • اداره کتابخانه های عمومی شهرستان جغتای
 • اداره کتابخانه های عمومی شهرستان جوین
 • اداره کتابخانه های عمومی شهرستان چناران
 • اداره کتابخانه های عمومی شهرستان خلیل آباد
 • اداره کتابخانه های عمومی شهرستان خواف
 • اداره کتابخانه های عمومی شهرستان خوشاب
 • اداره کتابخانه های عمومی شهرستان داورزن
 • اداره کتابخانه های عمومی شهرستان درگز
 • اداره کتابخانه های عمومی شهرستان رشتخوار
 • اداره کتابخانه های عمومی شهرستان زاوه
 • اداره کتابخانه های عمومی شهرستان زبرخان
 • اداره کتابخانه های عمومی شهرستان سبزوار
 • اداره کتابخانه های عمومی شهرستان سرخس

برنامه كتابخانه‌ها در هفته پيش ‌رو

پيوندهاي كاربردي

كتاب‌خوان ماه

بازتاب اخبار